obec PETROV
Dnešní datum: 26. 04. 2018 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz mistostarostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz brennova@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2018
naleznete ZDE.

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 568 nalezených)

ČEZ - upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
(webmaster, Úřední deska, 05.02.2009)
na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu naleznete ZDE

Město Jílové u Prahy
(webmaster, Úřední deska, 12.01.2009)
vyhlašuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na volné pracovní místo: manažer rozvoje města. Podmínky výběrového řízení naleznete ZDE

Výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa
(webmaster, Úřední deska, 18.12.2008)
vedoucí finančního odboru městského úřad Jílové u Prahy. Podrobnosti výběrového řízení naleznete ZDE.

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 04.12.2008)
se bude konat v úterý dne16.prosince 2008 od 18:00 hod na Obecním úřadě v Petrově.

Wolfová Dana, starostka obce

Záměr obce Petrov pronajmout pozemek
(webmaster, Úřední deska, 01.12.2008)
č. par. 288/15 o výměře 812 m2 v kat. územi Petrov u Prahy. Celý záměr najdete ZDE

Finanční úřad Praha 5
(webmaster, Úřední deska, 26.11.2008)
Veřejná vyhláška - Vladimír Císařovský,  Petrov má na FÚ uloženy písemnosti.
Podrobnosti najdete ZDE

Stavební úřad Štěchovice
(webmaster, Úřední deska, 21.11.2008)
spojení územního a stavebního řízení - ČEZ Distribuce a.s. kabelové vedení NN pro pozemek p.č. 41/9 k.ú. Sázava u Petrova č. stavby IV - 12 . 6005.179 po pozemcich p .č.3 7110,37154,3719,37 k.ú. Sázava u Davle.
Podrobně zde

Město Jílové hledá
(webmaster, Úřední deska, 21.11.2008)
vedoucího úředníka – vedoucí finančního odboru Městského úřadu Jílové u Prahy.
Podrobnosti výběrového řízení naleznete ZDE.

Upozorňujeme občany
(webmaster, Úřední deska, 11.11.2008)
na povinnou výměnu občanských průkazů. Dokument lze zobrazit ZDE

Finanční úřad Praha západ
(webmaster, Úřední deska, 07.11.2008)
Veřejná vyhláška - Probike s.r.o. Petrov má na FÚ uloženy písemnosti.
Podrobnosti najdete ZDE

dva dokumenty Městského úřadu Černošice:
(webmaster, Úřední deska, 24.10.2008)
>> oznamuje, že zajistil službu  pro  výdej občanských průkazů v souvislosti s výkonem volebního práva
>> vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo úředníka - koordinátora komunitního plánování.

Finanční úřad Praha západ
(webmaster, Úřední deska, 15.10.2008)
Veřejná vyhláška - Lenka Kadlčíková Mohylová Petrov má na FÚ uloženy písemnosti.
Podrobnosti najdete ZDE


Finanční úřad Praha západ
(webmaster, Úřední deska, 13.10.2008)
Veřejná vyhláška - Milan Marek Petrov má na FÚ uloženy písemnosti.
Podrobnosti najdete ZDE

Oznámení o době a mistě konání voleb
(webmaster, Úřední deska, 30.09.2008)

do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky, termín a místo voleb stejně jako další podrobnosti najdete v přiloženém dokumentu.


Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 15.09.2008)
se bude konat v úterý dne 30.září 2008 od 18:00 hod na Obecním úřadě v Petrově.

Městský úřad Jílové u Prahy odb. životního prostředí
(webmaster, Úřední deska, 05.09.2008)
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení (manž. Podrackých). Podrobně čtěte ZDE

Město Jílové hledá
(webmaster, Úřední deska, 26.08.2008)
pracovníka knihovny a kultury. Podrobnosti najdete ZDE

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 26.08.2008)
Rozhodnutí o umístění stavby - Pavel Novák, Vinohradská 111/109, 130 00 Praha - Podrobně čtěte ZDE

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 22.08.2008)
Rozhodnutí o umístění stavby - Ing. Bohumil Švec, U Ručiček 108, 252 81 Petrov, Marta Švecová, Sezimova 402/11, 140 00 Praha. Podrobně čtěte ZDE

Město Jílové u Prahy
(webmaster, Úřední deska, 20.08.2008)
hledá referenta odpadového hospodářství odboru životního prostředí (text výběrového řízení najdete ZDE) a úředníka – odborného referenta stavebního úřadu(text výběrového řízení najdete ZDE)

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 04.08.2008)
Oznámení o zahájení správního řízení (na základě žádosti Tibora Meinczingera) Podrobně čtěte ZDE

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 30.06.2008)
Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení na kabelové vedení veřejného osvětlení.
Podrobně čtěte ZDEObecně závazná vyhláška obce Petrov č. 1/2008
(webmaster, Úřední deska, 25.06.2008)

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/98o hospodaření se splaškovými odpadními vodami


Obecně závazná vyhláška Obce Petrov č. 2/2008
(webmaster, Úřední deska, 25.06.2008)

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci včetně přílohy č. 1 k OZV č.2/2008.


Obecně závazná vyhláška Obce Petrov č. 3/2008
(webmaster, Úřední deska, 25.06.2008)

o místních poplatcích včetně přílohy k OZV č. 1 Veřejné prostranství dle Čl. 11 OZV č 3/2008


Obecně závazná vyhláška obce Petrov č. 4/2008
(webmaster, Úřední deska, 25.06.2008)

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.


Oznámení o uložení písemnosti
(webmaster, Úřední deska, 19.06.2008)
Josef Kinduch bytem Petrov má na Celním úřadu uloženu písemnost. Podrobně ZDE

Město Jílové u Prahy
(webmaster, Úřední deska, 16.06.2008)
hledá vedoucího úředníka – vedoucí stavebního úřadu

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 09.06.2008)
se bude konat v pátek dne 20. června 2008 od 18:00 hod na Obecním úřadě v Petrově.

Závěrečný účet obce Petrov r. 2007
(webmaster, Úřední deska, 02.06.2008)
Zpráva, závěrečný účet, stavy na kontech.

Městský úřad Jílové u Prahy, stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 23.05.2008)
rozhodnutí o umístění stavby vrt pro tepelné čerpadlo na pozemku pare. č. 454/9 v katastrálním území Petrov u Prahy.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 21.05.2008)
Rozhodnutí o umístění a provedení stavby, Mgr.A. Ondřej Hrozinka, Ondříčkova 8,130 00 Praha 3 - Vinohrady a DiS. Veronika Hrozinková, Ondříčkova 8,130 00 Praha 3 - Vinohrady

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 16.05.2008)
žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 7.4.2008 podal Marian Videka, Krupná 12,141 00 Praha 4

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
(webmaster, Úřední deska, 16.05.2008)
výběrové řízení čís. SHMS/017/2008 na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Petrov u Prahy

Město Jílové u Prahy
(webmaster, Úřední deska, 15.05.2008)
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na volné pracovní místo:

Vyhlášky
(webmaster, Úřední deska, 06.05.2008)
Oznámení Finančního úřadu o Vyměření daně z nemovitosti na rok 2008. Vyhláška 1 ke stažení ZDE (pdf 634kB)
Vyhláška 2 ke stažení ZDE (pdf 680kB)

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 05.05.2008)
se bude konat ve středu dne 7.května 2008 od 18:00 hod. na Obecním úřadě v Petrově.

Krajský úřad Středočeského kraje
(webmaster, Úřední deska, 31.03.2008)
Oznámení možnosti smluvní ochrany evropsky významné lokality

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
(webmaster, Úřední deska, 27.03.2008)
OZNÁMENÍ o výběrovém řízení čís. SHMS/008/2008 na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Petrov u Prahy.

Obecní úřad Petrov
(webmaster, Úřední deska, 03.03.2008)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OÚ k územnímu plánu

Zasedání
(webmaster, Úřední deska, 25.02.2008)
zastupitelstva obce se bude konat v úterý dne 4. března 2008

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 20.02.2008)
Vrt pro tepelné čerpadlo . parcč. 47/1, k. ú. Sázava u Petrova

Změna sídla Okresní správy sociálního zabezpečení Praha – západ
(webmaster, Úřední deska, 07.02.2008)
Ve dnech 11. - 14.března 2008 proběhne stěhování Okresní správy sociálního zabezpečení Praha – západ do nového sídla v ulici

Sokolovská 855/225, 3. patro, 190 00 Praha 9.

Finanční úřad Praha-západ
(webmaster, Úřední deska, 04.02.2008)
paní Lenka Kadlčíková Mohylová má na Finančním úřadu Praha - západ uloženu daňovou písemnost č.j.: 249I//08/060940/3990 ze dne 07.01. 2008

Finanční úřad Praha-západ
(webmaster, Úřední deska, 25.01.2008)
paní Lenka Kadlčíková Mohylová má na Finančním úřadu Praha - západ uloženy daňové písemnosti č.j.: 247010/07/060911/5649, 247007/07/060911/5649 247008/07/060911/5649

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
(webmaster, Úřední deska, 05.01.2008)
OZNÁMENÍ o výběrovém řízení čís. SHMS/038/2007

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
(webmaster, Úřední deska, 05.01.2008)
nařízení krajské veterinární správy pro Středočeský kraj č. 20 / 2007 o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (6767 hl.)
 
-Celkem ano (5701 hl.)
 
-Spíše ne (4836 hl.)
 
-Nevyhovuje (5110 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 22414
  Čendův běh 2018
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS