obec PETROV
Dnešní datum: 20. 04. 2018 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz mistostarostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz brennova@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2018
naleznete ZDE.

Počet zobrazených článků: 34 (z celkem 134 nalezených)

| 0-50 | 50-100 | 100-134 |


Usnesení č. 12
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 04.04.2007)
ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 19. prosince 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Petrov, konaného dne 19.12.2006
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 04.04.2007)
Program: 1. Cena za odpady v roce 2007, 2. Místní poplatek za odpady na rok 2007, 3. Rozpočet na rok 2007, 4. Stavební uzávěra, 5. Žádosti o zařazení pozemku na stavbu – změna ÚP, 6. Různé

Usnesení č. 11
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 07.12.2006)
ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 28. listopadu 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Petrov, konaného dne 28.11.2006
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 07.12.2006)
Program: 1. Přijetí dotace, 2. Žádost pí. Koděrové o opravu vchodových dveří, 3. Diskuse

Usnesení č. 10
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 07.12.2006)
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 31.října 2006

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 31. října 2006
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 07.12.2006)
Program: 1. Složení slibu členů zastupitelstva obce, 2. Využitelnost dosavadního jednacího řádu, 3. Volba volební komise, 4. Volba starosty a místostarosty, 5. Zřízení výborů zastupitelstva, 6. Odměny členů zastupitelstva obce, 7. Organizační řád Obecního úřadu

Usnesení č. 9
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 07.12.2006)
ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 19. září 2006


Usnesení č. 8
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 07.12.2006)
ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 11. července 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 11. července 2006
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 07.12.2006)
Program: 1. Rozpočtový výhled, 2. Směrnice k zajištění finanční kontroly vnitřního kontrolního systému, 3. Ocenění porostů lesních pozemků

Usnesení č. 7
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 07.12.2006)
ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 30. června 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 30. června 2006
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 07.12.2006)
Program: 1. Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva, 2. Závěrečný účet r. 2005

Usnesení č. 6
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 07.12.2006)
ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20. června 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20. června 2006
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 07.12.2006)
Program: 1. Kontrola zápisu z min. zastupitelstva, 2. Spisový a skartační řád, 3. Jednací řád zastupitelstva, 4. Rekreační chata č. evid. 18, 5. Počet členů zastupitelstva pro příští volební období, 6. Příspěvek – Malé Posázaví, 7. Různé

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 25. dubna 2006
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 07.12.2006)
Program: 1. Rekreační chata č. evid.18, 2. Rozpočtové opatření

Usnesení č. 5
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 07.12.2006)
ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 21. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 21. března 2006
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 07.12.2006)
Program: 1. Rekonstrukce čistírny odpadních vod, 2. Opatření – ptačí chřipka, 3. Různé


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.2.2006
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 07.12.2006)
Program: 1. Cena vody, 2. Knihovna

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20.12.2005
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 13.05.2006)
Program: Žádost o zřízení parkovacího místa, Žádost o změnu katastrálního území, Návrh ceny na svoz odpadů na rok 2006, Poplatky na rok 2006, Znak obce, Rozpočet na r. 2006, Hospodaření obce, Nákup skeneru, Různé

Usnesení č. 4
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 13.05.2006)
ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20. prosince 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29.11.2005
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 13.05.2006)
Program: vyjádření k návrhu územního členění pozemků , Kontrola plnění rozpočtu, Zimní údržba komunikací

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. října 2005
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 13.05.2006)
Program: FO 3/95 , změna otevíracích hodin v obecní knihovně

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.října 2005
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 13.05.2006)
Program: Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Petrov, Rozpočtová opatření, Neuhrazené faktury, Veřejné osvětlení – Zalomená ul.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20. září 2005
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 13.05.2006)
Program: Kontrola hospodaření, Rekreační chata č. evid. 18, Žádost o umístění reklamní cedule, Žádost o změnu jízdního řádu

Usnesení č. 3
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 13.05.2006)
ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20. září 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 21. června 2005
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 13.05.2006)
Program: Schválení závěrečného účtu r. 2004, Dodatek k souboru vnitřních směrnic č. 3, Rozpočtové opatření, Reklamace – Tancoš – oprava komunikací

Usnesení č. 2
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 13.05.2006)
ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 21. června 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31.5.2005
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 13.05.2006)
Program: návrh na bezplatný převod panelové komunikace

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 22. března 2005
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 13.05.2006)
Program: Cena vody, Omezení tonáže, Truhlárna, Reklamní cedule, Nákup sekačky, Rozpočet 2005, ČOV

Usnesení č. 1
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 13.05.2006)
ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 22. března 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 11. ledna 2005
(webmaster, Zápisy a usnesení zastupitelstva, 13.05.2006)
Program:
Nákup kopírky, Veřejná vyhláška – komunikace, Rozpočtová opatření.

| 0-50 | 50-100 | 100-134 |

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (6761 hl.)
 
-Celkem ano (5696 hl.)
 
-Spíše ne (4833 hl.)
 
-Nevyhovuje (5108 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 22398
  Čendův běh 2018
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS