Územní plán Petrova

Autor: webmaster <tomas(at)krivanek.eu>, Téma: Informace, Vydáno dne: 07. 02. 2008Veřejná vyhláška: zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Petrova (8.4.2019)

00_Petrov_RP1_Na_Hřebenech_návrh_čistopis_OOP_1_2018
01_komplet-čist-text-RP1-Petrov-09-2018
02_A1-ČIST-HLV-RP1 Petrov_09-2018
03_A2-ČIST-VPS-RP1 Petrov_09-2018
04_A3-ČIST-ZAKTRES-INFRASTR-RP1 Petrov_09-2018
05_A4-ČIST-ETAPIZACE-RP1 Petrov_09-2018
06_komplet-čist-text-odůvodnění-RP1-Petrov-09-2018
07_B1-ČIST-KOORD-RP1 Petrov_09-2018
08_B2-ČIST-sirsi-vztahy-RP1 Petrov-Na hřebenech-09-2018
09_B3-ČIST-ZÁBORY-RP1 Petrov_09-2018
10_B4-ČIST-ZAST-PL-RP1 Petrov-Na hřebenech_09-2018

 

Veřejná vyhláška  vystavení návrhu změny č.1 ÚP Petrova
01_Z1_ÚP_Petrova_výrok_text+grafická část_102017
02_Z1_ÚP_Petrova_výrok_výkres_ZČÚ_10000_102017
03_Z1_ÚP_Petrova_výrok_hlavní_výkres_10000_102017
04_Z1_ÚP_Petrova_výrok_výkres_VPS_10000_102017
05_Z1_ÚP_Petrova_odůvodnění_text+grafická část_102017

Zpráva o uplatňování ÚP Petrova je zveřejněna ZDE

21.7.2016
Zpráva o uplatňování ÚP Petrova. Konečné znění schválené dne 29.6.2016
Vyhodnocení projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Petrova

11.6.2012
ÚZEMNÍ STUDIE US3 - BOHULIBY
textová a grafické část v přiloženém dokumentu (18,5MB)

30.4.2011 Územní plán Petrova