obec PETROV
Dnešní datum: 22. 04. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* Turistické zajímavosti okolo Petrova
Vydáno dne 29. 11. 2004 (11113 přečtení)

Přírodní park Střed Čech, Třeštibok, Zlaté doly v Bohulibech, Jste uprostřed Čech - vrch Ďábel, Zahrádka, Ostřetiny, Zahořanské údolí.

Přírodní park Střed Čech
Přírodní park Střed Čech má rozlohu 4575 hektarů. Začíná u jižního okraje Prahy (u Zbraslavi) a směřuje lesními partiemi přes Závist, Zvolskou homoli a Zahořanské údolí k Petrovu. Lesem Zahrádka se dostává k pravému břehu řeky Sázavy a směřuje dále přes Medníky okolo Krňan po pravém břehu Vltavy ke Slapské přehradě (zde jsou vyhlídky na bývalé Svatojánské proudy - Smetanova a Máj). Od přehrady se dostává park na levý břeh Vltavy a jsou tak do něho zahrnuty i lesy kolem Štěchovické homole.
Součásti přírodního parku jsou lesy a polní enklávy málo narušené přírody, kde je možné po dobu celého roku sledovat dění v přírodě. Park má značný význam přírodovědný (např. Národní přírodní památka Medník, přírodní rezervace Zvolská homole, významný krajinný prvek Třeštibok, přírodní koridor řeky Sázavy a další). Jsou zde i významné historické památky (např. keltské oppidum Závist, středověké pozůstatky po těžbě zlata, Posázavská železnice apod.)
Na území obce Petrova jsou do přírodního parku Střed Čech zahrnuty lesy a polnosti severně a východně od obce včetně geometrického středu Čech. Na některých místech je park narušen chatovou zástavbou. Hustá síť turistických cest zajišťuje dobré turistické a cykloturistické využití oblasti.
 
Třeštibok
Vyhlídka do údolí řeky Sázavy proti Medníku. Skalní step s výskytem původní fauny. Zajímavé sklaní útvary v údolí řeky Sázavy (Sekery, Komín). Přístup po žluté turistické značce do lesa Zahrádka - 1,5 km.
Zlaté doly v Bohulibech
Těžba zlata v Bohulibském údolí probíhala od pradávna. Keltové zde rýžovali zlato v 1. - 2. století př. Kr. Po nich Slované začaly za zlatem v 10. století pronikat pod zem. Těžba se zde soustředila především do oblasti Kozí hůrky a Panského vrchu. Přesný rozsah středověkých prací neznáme. Po husitských válkách však těžba v celém jílovském revíru začala živořit a zdejší doly se dostaly z královského majetku do soukromých rukou. Posledním významným těžařem zde byl Václav Černý, který postavil při dolech hornický cech (správní budovu), dnešní čp. 20. Jeho synové těžili s určitým úspěchem ještě v roce 1846. V roce 1876 koupil zdejší doly Josef Wang z Kňovic u Sedlčan, ale záhy dolování pro neúspěch zanechal a doly prodal francouzské firmě, která rovněž v těžbě ztroskotala. A tak se dostaly nakonec doly do rukou československého státu a ten po počátečních pokusech, které přerušila druhá světová válka, po roce 1950 novou těžbu zahájil. Pracovalo se nejdříve na tak zvané staré jámě v západním svahu Kozí hůrky (dnes patrné zbytky důlního odvalu) a později na nové jámě vybudované u silnice do Luk. Těžba probíhala v hloubkách do 200 metrů. Zdejší ložisko bylo propojeno s dolem Pepř ve Studeném, kde se zlatá ruda vytahovala na povrch ke zpracování v moderní úpravně. Těžba zlata byla zastavena v roce 1968.Těžební zařízení byla demontována, přístup do podzemí je uzavřen. Stopy po dolování jsou však patrné všude (pinky). O velkém rozsahu hornické činnosti, zejména z doby středověku, svědčí velké množství povrchových prací na Kozí hůrce a Panském vrchu.
Jste uprostřed Čech
Kopec nad Petrovem s názvem Ďábel a nadmořskou výškou 398 m, je údajným geometrickým středem Čech. Odtud na hranice Čech s Moravou, Polskem, Německem a Rakouskem je 105 km. Na vrcholu kopce je informační panel s vrcholovou schránkou pro zápisník a 100 m od tohoto místa je hlavní vodojem Posázavského vodovodu. Dubový les brání dobrému výhledu z vrcholu. Z okraje lesa je však výhled dobrý.

vrch Ďábel 

Zahrádka
Lesní celek mezi Petrovem a Bohuliby. Stopy po středověké těžbě zlata. Přístup po žluté turistické značce, polní cestou - l km.
 
Ostřetiny
Lesní komplex východně od Petrova, kterým prochází silnice na Jílové. Z jižního okraje lesa, z místa zvaného „U obrázku" je výhled na kopce dolního Posázaví až k Benešovu. Přístup po žluté turistické značce přes Zahrádka a Třeštibok - 4 km. Zkráceně po Plavecké cestě 2,5 km.
 
Zahořanské údolí
Lesní komplex severně od Petrova v údolí Zahořanského potoka, který navazuje na les Ostřetiny. Západní část údolí směrem k Vltavě zastavěna chatami, východní část směrem k Zahořanům představuje zachovalý lesní porost v členitém údolí se stopami po středověké těžbě zlata. Přístup po zelené turistické značce - 1,5 km.
Uvedené vzdálenosti jsou počítány odtud, z Petrova, ulice „U Ručiček".
Zahořanské údolí


[Akt. známka: 1,63 / Počet hlasů: 19] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 97 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7291 hl.)
 
-Celkem ano (6368 hl.)
 
-Spíše ne (5127 hl.)
 
-Nevyhovuje (5412 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24198
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS